Jesteś tutaj: Mykoplazmozy kur

Mykoplazmozy

Drukuj
drob 7 Stada drobiu są podatne na infekcje dróg oddechowych wywoływane przez różne czynniki m.in. przez mykoplazmy. Mykoplazmozy kur to najczęściej choroby o przebiegu przewlekłym, objawiajace się zmianami patologicznymi ze strony układu oddechowego (np. zapalenia worków powietrznych, zapalenia zatok), stawów i układu rozrodczego. Objawy towarzyszące mykoplazmozom sa bardzo zrożnicowane i stosunkowo mało specyficzne, dlatego też diagnoza zakażeń mykoplazmami wymaga przeprowadzania badań laboratoryjnych. Pomiar poziomu przeciwciał przeciw mykoplazmom w surowicy jest dobrym narzędziem do oceny narażenia stad na zakażenia mykoplazmami.


Mycoplasma gallisepticum (MG) wywołuje u kur przewlekłe zakażenia układu oddechowego, u indykow przy infekcji MG dochodzi najczęściej do przewlekłych zmian zapalnych w zatokach podoczodołowych. Obserwowane objawy kliniczne to zazwyczaj kaszel, kichanie, wysięk z nosa, duszność i rzężenia. Straty ekonomiczne wywoływane przez zakażenia M. gallisepticum wynikają z obniżenia przyrostów, gorszego wykorzystania paszy zwłaszcza u brojlerów, choć ma to znaczenie także w stadach reprodukcyjnych i niosek jaj konsumpcyjnych, obniżenia produkcji nieśnej, spadku wylęgowości, obniżenia jakości skorup jaj. Choroba może powodować bardzo duże straty ekonomiczne w odchowie brojlerów, natomiast straty w stadach nieśnych są z reguły niższe.

Numer katalogowy: 99-06729
(5 płytek litych)
• próby surowicy
• test pośredni ELISA
• próby surowicy kurzej i indyczej

Mycoplasma gallisepticum (MG) wywołuje u kur przewlekłe zakażenia układu oddechowego, u indykow przy infekcji MG dochodzi najczęściej do przewlekłych zmian zapalnych w zatokach podoczodołowych. Obserwowane objawy kliniczne to zazwyczaj kaszel, kichanie, wysięk z nosa, duszność i rzężenia. Straty ekonomiczne wywoływane przez zakażenia M. gallisepticum wynikają z obniżenia przyrostów, gorszego wykorzystania paszy zwłaszcza u brojlerów, choć ma to znaczenie także w stadach reprodukcyjnych i niosek jaj konsumpcyjnych, obniżenia produkcji nieśnej, spadku wylęgowości, obniżenia jakości skorup jaj. Choroba może powodować bardzo duże straty ekonomiczne w odchowie brojlerów, natomiast straty w stadach nieśnych są z reguły niższe.

Mycoplasma synoviae (MS) jest drobnoustrojem odpowiedzialnym za wywoływanie u kur i indyków zapaleń stawów (zapalenia błony maziowej) oraz przewlekłych zakażeń układu oddechowego. Objawy kliniczne sa bardzo zróżnicowane: od zakażenia bezobjawowego, poprzez łagodne zmiany ze strony układu oddechowego, do procesów zapalnych w workach powietrznych i zapalenia pochewek ścięgnowych z obrzękiem stawów nóg, skrzydeł oraz zapalenia mostkowego worka powietrznego z tworzeniem pęcherzy podskórnych na mostku. Najbardziej charakterystyczna jest obecność kremowego wysięku w torebkach stawowych, obejmującego również ścięgno. Zapalenie worków powietrznych z nalotami włóknika występuje zwłaszcza przy dołączeniu się zakażenia E.coli. Straty ekonomiczne wywoływane przez zakażenia M. synoviae wynikają głównie z obniżenia produkcji nieśnej, spadku wylęgowości oraz spadku jakości tkanki mięśniowej.

Numer katalogowy: 99-09298
(5 płytek litych)
• próby surowicy
• test pośredni ELISA
• płytki opłaszczone zarówno antygenem MG jak i MS
• próby surowicy kurzej i indyczej

Mycoplasma meleagridis (MM) jest patogenem specyficznym dla indyków. Jest odpowiedzialna za występowanie przekazywanych pionowo zakażeń , których pierwszym objawem jest zapalenie worków powietrznych u piskląt. Dalsze objawy obejmują obniżenie wylęgowości, wystąpienie nieprawidłowości w rozwoju kośćca oraz obniżenie wskaźnika wzrostu ptaków. Odsetek występowania zapalenia worków powietrznych u brakowanych indycząt zakażonych M.meleagridis jest bardzo wysoki (20-65%).

Numer katalogowy: 99-06229
(5 płytek litych)
• próby surowicy
• test pośredni ELISA
• próby surowicy indyczej

Mycoplasma synoviae (MS) jest drobnoustrojem odpowiedzialnym za wywoływanie u kur i indyków zapaleń stawów (zapalenia błony maziowej) oraz przewlekłych zakażeń układu oddechowego. Objawy kliniczne sa bardzo zróżnicowane: od zakażenia bezobjawowego, poprzez łagodne zmiany ze strony układu oddechowego, do procesów zapalnych w workach powietrznych i zapalenia pochewek ścięgnowych z obrzękiem stawów nóg, skrzydeł oraz zapalenia mostkowego worka powietrznego z tworzeniem pęcherzy podskórnych na mostku. Najbardziej charakterystyczna jest obecność kremowego wysięku w torebkach stawowych, obejmujacego również ścięgno. Zapalenie worków powietrznych z nalotami włóknika występuje zwłaszcza przy dołączeniu się zakażenia E.coli. Straty ekonomiczne wywoływane przez zakażenia M. synoviae wynikają głównie z obniżenia produkcji nieśnej, spadku wylęgowości oraz spadku jakości tkanki mięśniowej.

Numer katalogowy: 99-06728
(5 płytek litych)
• próby surowicy
• test pośredni ELISA
• próby surowicy kurzej i indyczej